Spring til indhold

Skole og uddannelse

Holbæk har et rigt børne- og ungdomsmiljø med innovative læringsklynger, med fokus på flere uddannelsesretninger for alle aldersgrupper. Holbæks geografiske placering, gør det også nemt, at studere på flere af Danmarks Universiteter.
Skateboarder

Alle børn uddannes de første 10 år i en grundskole (Folkeskole) efterfulgt af en ungdomsuddannelse på flere forskellige uddannelsesniveauer til og med en universitetsgrad og doktorgrad. Alle offentlige skoler er gratis.

Internationalt videnscenter

Stenhus Kostskole og Stenhus Gymnasium har siden 2006 udvekslet elever mellem Danmark og Kina. Universitetet Copenhagen Business School og Stenhus Kostskole har etableret et samarbejde med Hanbal i Beijing, hvor danske elever undervises i kinesisk, og kinesiske elever kommer til Holbæk for at studere som et led i Confucius Classroom.

Besøg Stenhus kostskole, som er en privat folkeskole med undervisning for årgangene 5-10 klasse

Besøg Stenhus Gymnasium og Højere Handelseksamen

Folkeskolerne i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune er inddelt i otte offentlige skoledistrikter, og 8 privatskoler. Et barn starter i skolen i en alder af seks, og der er 10 obligatoriske års skole. Skoleuniformer anvendes ikke. Hver skole har en fritidsordningen (SFO). Efter 9. og 10. klasse går eleverne til folkeskolens afgangsprøve og guides videre i uddannelsessystemet af Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Hvad kendetegner folkeskolerne
Folkeskolen skal blive endnu bedre til at give de unge forudsætningerne for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Folketingets Folkeskolereformens tre klare mål er:

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

I Holbæk lægger vi i høj grad vægt på, at børn og unge også skal opnå læring gennem egne erkendelser og erfaringer. Derfor arbejdes der med en række forløb, hvor børn og unge sættes i situationer, hvor de gør deres egne erfaringer. Det kan for eksempel være erfaringer med naturen, fjordens mange dyrearter, eller ved at besøge Brorfelde Observatorium og derigennem lære om solen og planeternes bevægelser.Feedback

Sidst opdateret

28.02.2018

Ansvarlig redaktør

Rikke Kjøller